Forska!Sverige

Granskning av regeringens arbete för att stärka life science – läs Forska!Sveriges årliga statusrapport

Publicerad: 2017-12-04

Life science-frågorna har hög prioritet i regeringens arbete och viktiga initiativ har tagits. Samtidigt återstår flera områden där insatser behövs, visar stiftelsen Forska!Sveriges årliga statusrapport som släpps i dag.

I maj 2015 presenterade Forska!Sveriges nätverk ”Agenda för hälsa och välstånd” 14 prioriterade åtgärdsförslag för att förbättra life science-systemet i Sverige. Nu visar stiftelsens årliga utvärdering av regeringens arbete att det går framåt för flera av förslagen. För två av förslagen kan stiftelsen inte identifiera några regeringsinitiativ och därmed får dessa rött ljus.

– Vi är positiva till att regeringen initierat arbete i linje med åtgärdsförslagen. Det mesta är i fasen ”arbete pågår”, eftersom det handlar om komplexa frågor och långa processer, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Analysen visar att det finns en tydlig ambition hos regeringen att prioritera life science och ta ett helhetsgrepp om området. Det konkretiseras främst via regeringens nationella life science-samordnare.

– Det finns fortfarande områden där vi saknar initiativ från regeringen, till exempel behovet av fonder för introduktion av innovativa metoder. Det finns också områden där spridda initiativ har tagits, men där vi saknar tydlig styrning och långsiktighet, inte minst vad gäller finansiering, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Ladda ner Forska!Sveriges granskning av regeringens arbete: Agenda för hälsa och välstånd – Statusrapport 2017.

Ladda ner rapporten där åtgärdsförslagen med handlingsplaner finns beskrivna: Agenda för hälsa och välstånd 2017.

Länk till PM.

Dela gärna den här sidan: