Forska!Sverige

Hög tid att vidta åtgärder för att leva upp till målet att bli en ledande forskningsnation

Publicerad: 2012-05-28

Ingvar Carlsson, Signhild Arnegård Hansen, Anna Nilsson Vindefjärd och Ingalill Bjöörn i debattartikel i DN. Läs artikeln

Dela gärna den här sidan: