Forska!Sverige

Idag talar general sekreterare Anna Nilsson Vindefjärd i Bryssel på temat ”Gear up EUs innovative competitiveness”

Publicerad: 2012-06-27

med fokus på medicinsk forskning, innovation och medborgarnas hälsa. Konferens ordnad av Efpia (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations)