Forska!Sverige

Implementering av precisionsmedicin i Sverige – vikten av ett nationellt-regionalt samarbete

Publicerad: 2021-01-29

Precisionsmedicin är redan en del av svensk hälso- och sjukvård på flera håll och en stor omställning pågår nu mot individanpassad vård, behandling och uppföljning. För en jämlik vård där precisionsmedicin kommer patienter till del i hela landet måste dock flera nyckelfrågor tas om hand av stat och regioner tillsammans.

Den 1 februari bjuder GMS in till ett digitalt seminarium om hur vi tillsammans tar nästa steg för att införa precisionsmedicin i hela landet.

Vid seminariet kommer följande nyckelfrågor tas upp:

  • Hur kan regioner och stat samverka ännu bättre för att föra in precisionsmedicin i hälso- och sjukvården över hela landet
  • Vilka hinder måste undanröjas för att precisionsmedicin ska kunna nå sin fulla potential?
  • Hur tar vi tillvara patienters behov och erfarenheter vid införandet av precisionsmedicin?
  • Hur kan fler kliniska studier starta i Sverige?

Medverkande:

Marie Morell, ordförande i SKRs Sjukvårdsdelegation; Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare; Johan von Knorring, regiondirektör Region Uppsala; Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Stockholm; Maria Söderkvist, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Jämtland Härjedalen; Maria Montefusco, ordförande för Riksförbundet Sällsynta diagnoser; Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer; Mats Ulfendahl, ordförande för GMS styrgrupp; Richard Rosenquist Brandell, ordförande för GMS ledningsgrupp; Lars Palmqvist, verksamhetschef Klinisk genetik och genomik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Anna Nilsson Vindefjärd, Dr Medicinsk Innovationskunskap, Generalsekreterare Forska!Sverige, modererar programmet och samtalet.

 

Seminariet kan ses i efterhand här.

Dela gärna den här sidan: