Forska!Sverige

Utmaning hälsa - vad gör politikerna för att dra större nytta av forskning & innovation?

Publicerad: 2016-06-12

Ta del av konkreta exempel på hur forskning och innovation kan begränsa vårdkostnaderna och hör vad politiker gör för att i ökad utsträckning dra nytta av det i Sverige.

Tid: Onsdagen den 6e juli kl. 17.30- 18.45

Plats: Trädgården, Rosas Café, S:t Hansgatan 22

Medverkande:

  • Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
  • Anders Henriksson, landstingsråd (s), Kalmar läns landsting
  • Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (l), Stockholms läns landsting
  • Anders Lönnberg, riksdagsledamot och regeringens life science samordnare (S)
  • Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L)
  • Betty Malmberg, riksdagsledamot (M)
  • Penilla Gunther, riksdagsledamot (KD)
  • Fredrik Christensson, riksdagsledamot (C)
  • Elisabet Knutsson, riksdagsledamot (MP)

Se också seminariet ”Big data in little Sweden 2020 – kvalitetsregistrens framtida betydelse” som Forska!Sverige anordnar tillsammans med Svenskreumatologisk Förening och Svensk Reumatologis Kvalitetsregister.

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige, är i Almedalen 4-8 juli. För talarförfrågningar kontakta hanna.agardh@forskasverige.se.

Dela gärna den här sidan: