Forska!Sverige

Intervju: Fokus på kvalitet

Publicerad: 2016-11-30

- Regeringens fokus på att satsa på kvalitet och bättre förutsättningar för duktiga forskare, snarare än fler forskare är välkommen, säger Anna Nilsson Vindefjärd i en intervju med LIFe-time.se.

I måndags presenterades den nya forskningspolitiska propositionen. Regeringen hoppas stärka Sveriges konkurrenskraft genom höjda anslag till forskning och innovation i den nya forskningspropositionen. Sverige har tappat i innovationskraft, menar forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S).

quote-left-mediumDet är självklart också viktigt att det finns en stark finansiering av forskning. För att motsvara samma andel av BNP som i dag behöver anslagen för medicinsk FoU vara 1,4 miljarder kronor högre 2020 än de är i dag, givet KI:s prognos för utvecklingen av BNP. Regeringen har aviserat ca 600 miljoner kronor till Life Science för perioden 2017-2020. Utöver detta kommer de befintliga anslagen att räknas upp, men det är i dag inte klart hur mycket. Det är alltså möjligt att medicinsk FoU som andel av BNP kommer att vara densamma 2020 som 2016, men vi kan inte säga något säkert om det, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Utöver förslaget på nivån på statliga investeringar innehåller den forskningspolitiska propositionen bland annat förväntningar på universitet och högskolor om att skapa tydligare karriärvägar för forskare, att göra meriteringssystemet enhetligt och att skapa bättre förutsättningar för samverkan. Det är i linje med de åtgärder som nätverket ”Agenda för hälsa och välstånd” under ledning av Forska!Sverige efterfrågat.

quote-left-bigDessa förändringar är helt nödvändiga, om vi ska kunna klara den hårda internationella konkurrensen inom medicinsk forskning och företagande, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

 

Läs hela artikeln på LIFe-time.se

Dela gärna den här sidan: