Forska!Sverige

Stort intresse för ehälsa

Publicerad: 2017-08-29

Forska!Sveriges, Socialdepartementets och Sveriges Kommuner och Landstings fullsatta seminarium om ehälsa i Australien och Sverige bjöd både på en intressant utblick och spännande diskussioner med inbjudna aktörer.

Rachel De Sain, Australiens executive general manager vid Australian Digital Health Agency presenterade Australiens nya nationella satsning på digital hälsa. Efterföljande panel, modererade av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd, diskuterade Sveriges och Australiens gemensamma utmaningar och de möjligheter som finns att lära av varandra, bland annat vad gäller lagstiftning, etik, teknik, implementering, och uppföljning.

I panelen:
Patrik Sundström, 
programansvarig Sveriges Kommuner och Landsting
Mikael Johansson, 
strateg Inera 
Henrik Moberg,
kansliråd Socialdepartementet
Niklas Eklöf, 
strateg Ehälsomyndigheten
Johan Folkunger, 
ledamot Swedish Medtech
Anders Blanck
, VD LIF
Anders Ekholm, 
ordförande Storstockholms Diabetesförening & vice VD Institutet för Framtidsstudier
Ylva Trolle Lagerros, docent Karolinska Institutet

Till:
Rachel De Sains presentation

Deltagarlista

Program

Dela gärna den här sidan: