Forska!Sverige
Foto: Melker Dahlstrand

Ja till ”Staten och kapitalet”

Publicerad: 2016-06-17

Under torsdagen röstade riksdagen igenom regeringens proposition för en ny struktur för det statliga riskkapitalet "Staten och kapitalet".

Regeringens förslag innebär en ny struktur för statens riskkapitalinsatser som syftar till att skapa bättre finansieringsmöjligheter för företag i utvecklingsfaser. Ett nytt nationellt utvecklingsbolag, ett fond-i-fondbolag, inrättas som ska investera i bolag i tidiga skeden.

Ett syfte med förslaget är enligt regeringen att tydliggöra och förenkla dagens system för de statliga finansieringsinsatserna. Den nya strukturen syftar också till att statens resurser inom området ska utnyttjas bättre samt bidra till att utveckla och förnya det svenska näringslivet.

Det nationella utvecklingsbolaget beräknas inleda sin verksamhet under 2017.

Läs mer hos Sveriges riksdag.

Dela gärna den här sidan: