Forska!Sverige
www.kjellasplund.se

Kjell Asplund tilldelas Forska!Sveriges hedersutmärkelse 2018

Publicerad: 2018-11-26

Stiftelsen Forska!Sveriges hedersutmärkelse 2018 tilldelas professor Kjell Asplund. Han får utmärkelsen för trygg navigering och praktisk klokskap i komplexa utmaningar som bland annat rör etik och lagar inom vård och forskning. Kjell Asplunds verksamhet spänner över såväl akademi, som klinisk verksamhet och myndigheter.

– Kjell Asplund är en stöttepelare i det svenska systemet, inte minst för medicinsk-etiska frågor. Forska!Sverige vill med denna hedersutmärkelse lyfta hans livslånga engagemang och integritet i dessa viktiga områden, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Stiftelsen Forska!Sverige.

Kjell Asplund är professor emeritus i medicin vid Umeå universitet. Han har tidigare arbetat som överläkare vid Norrlands universitetssjukhus, varit generaldirektör för Socialstyrelsen, nationell cancersamordnare vid Socialdepartementet, med mera. Han är ordförande för Statens beredning för medicinsk och social utvärderings vetenskapliga råd (SBU), samt ordförande för Statens medicinsk-etiska råd (Smer).

Utmärkelsen delas ut vid Forska!Sverige-dagen, som arrangeras onsdagen den 28:e november på Kungliga Myntkabinettet & Nobelmuseet i Stockholm.

 

För ytterligare information, kontakta: Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige, 070-388 35 96, anna@forskasverige.se

 

Läs artikel i Dagens Medicin med anledning av utmärkelsen.

Till program för Forska!Sverige-dagen.

Läs Forska!Sveriges pressmeddelande.

Läs artikel i Life Science Sweden med anledning av utmärkelsen.

Läs artikel i MedTech Magazine med anledning av utmärkelsen.

Dela gärna den här sidan: