Forska!Sverige

Lägesrapport 2015: Sverige fortsätter tappa forskning

Publicerad: 2015-05-18

Idag har Innovationsrådet möte om life science och hur denna forskningsintensiva sektor ska kunna stärkas i Sverige. Frågan är akut. Sverige har fortfarande en negativ tillväxttakt för forskning och utveckling (FoU) i relation till BNP. En avgörande förklaring är att företagens FoU-verksamhet flyttas ifrån Sverige. Samtidigt satsar en rad länder mer på offentligt finansierad civil forskning än Sverige. Det visar stiftelsen Forska!Sveriges nya lägesrapport.

Rapporten ”Medicinsk forskning i Sverige – lägesrapport 2015” är en statistisk sammanställning över trenderna för investeringar i forskning och utveckling, kliniska prövningar, life science-företag och användningen av innovativa behandlingar i vården.

Trots ökade satsningar på FoU har Sverige backat från sjunde till åttonde plats mellan 2012 och 2013 i en jämförelse av 32 länders statliga anslag för FoU i procent av BNP. Danmark har till exempel under många år ökat sina statliga satsningar mer och ligger nu före Sverige. Parallellt har företagens FoU-satsningar i Danmark ökat med 25 procent, medan de har minskat med 28 procent i Sverige.

Läs pressmeddelandet i sin helhet

Läs Medicinsk forskning i Sverige – Lägesrapport 2015
Läs rapporten ”Agenda för hälsa & välstånd” – 14 konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner

Dela gärna den här sidan: