Forska!Sverige

Lars Edvinsson tilldelas Forska!Sveriges forskarutmärkelse

Publicerad: 2018-11-21

Stiftelsen Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2018 tilldelas professor Lars Edvinsson vid Lunds universitet. Utmärkelsen uppmärksammar professor Edvinssons idoga grundforskning och banbrytande upptäckt, som har lett fram till konkret nytta genom nya läkemedel för patienter med migrän. Utmärkelsen delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen den 28:e november.

– Tack vare professor Edvinssons forskning kommer människor med migrän världen över att kunna bli hjälpta. Idag lider runt 14 procent av världens befolkning av migrän1. Enbart i Sverige är över en miljon drabbade.Med Forska!Sveriges forskarutmärkelse vill vi visa på vikten av medicinsk forskning och hur det gynnar ökad hälsa och samhällets välstånd, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Edvinssons har i sin forskning lokaliserat och påvisat hur ett ämne, CGRP2, med tidigare okända effekter, kopplar till migrän. När ämnet utsöndras svullnar blodkärlen i hjärnan och dess nervtrådar blir hyperkänsliga för stimuli. Upptäckten har lett till att företagen kan utveckla migränläkemedel3, som blockerar ämnets effekter.

Lars Edvinsson är professor i experimentell kärlforskning vid Lunds universitet, director vid Center of Excellence in Stroke Reseach, Köpenhamns universitetssjukhus samt director och grundare av Glostrup Research Institute vid Köpenhamns universitetssjukhus.

Utmärkelsen delas ut vid Forska!Sverige-dagen, som arrangeras onsdagen den 28:e november på Nobelmuseet i Stockholm.


För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige, 070-388 35 96, anna@forskasverige.se

 

Till artikel i Expressen med anledning av utmärkelsen.

Till Lunds universitets pressmeddelande.

​Se Forska!Sveriges tidigare utmärkelser.

Till pressmeddelande.

Läs artikel i Life Science Sweden med anledning av utmärkelsen.

1 WHO, http://www.who.int/features/qa/25/en/

2 CGRP – calcitonin generelated peptide

3 Ett av migränläkemedlen är godkänt av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och det svenska Läkemedelsverket och väntar nu på klartecken från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Två andra migränläkemedel är godkända av FDA och är nu på väg att godkännas i Europa.

Dela gärna den här sidan: