Forska!Sverige

March for Science i Stockholm – en gemensam röst för forskning

Publicerad: 2017-03-29

Forska!Sverige stödjer March for Science. Den 22 april deltar vi och hundratusentals andra runt om i världen i en manifestation för vetenskapen. Välkommen du också!

Forska!Sverige stödjer March for Science. Vårt samhälle bygger på resultat från forskning. För oss, liksom för många andra svenska organisationer och företag, är vetenskap en grundpelare i vår verksamhet. Samhället och forskarna behöver varandra för att klara utmaningarna som mänskligheten står inför.

I en tid när faktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter förekommer flitigt i samhällsdebatten vill vi värna källkritik, kritiskt tänkande och ett vetenskapligt angreppssätt.

Den 22 april kommer vi att fira vetenskapen och dess betydelse i samhället genom en manifestation i innerstan. Ett stort antal svenska organisationer och myndigheter – däribland Forska!Sverige, Kungliga Vetenskapsakademien och Vetenskapsrådet – är engagerade inför och under den 22 april.

Samling och avmarsch sker kl. 12.00 från Mariatorget till Medborgarplatsen (se karta). Manifestationen avslutas med tal av företrädare för vetenskapen och andra samhällssektorer, liksom artister och opinionsbildare på scen kl. 13:30-15:00.

Följ med oss och fira vetenskapen den 22 april!

För mer information besök marchforscience.se

 

Dela gärna den här sidan: