Forska!Sverige

Mathias Uhlén får Forska!Sveriges forskarutmärkelse

Publicerad: 2017-09-19

Stiftelsen Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2017 tilldelas professor Mathias Uhlén vid KTH. Utmärkelsen uppmärksammar hans arbete med att kartlägga människans proteiner, det största forskningsprojektet i Sveriges historia. Utmärkelsen delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen den 25 september.

– Mathias Uhléns forskning är enormt värdefull både för dagens och framtidens precisionsmedicin. Den har redan resulterat i en rad kliniska tillämpningar inom flera stora folksjukdomar, bland annat hjärt-kärlsjukdomar, cancer och infektionssjukdomar, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Mathias Uhlén är professor i bioteknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. 2003 inledde Uhlén arbetet med att kartlägga människans över 20 000 proteiner i Human Protein Atlas – det största svenska forskningsprojektet någonsin. Den kunskap som projektet leder till är av stort värde för att förstå hur kroppen fungerar och vilka effekter olika sjukdomar kan få.

– Tack vare Mathias Uhlén har många forskare fått förutsättningar att öka sin kunskap om vår hälsa. Med Forska!Sveriges forskarutmärkelse vill vi uppmärksamma ett livsverk som spänner hela vägen från grundforskning till kommersialisering och till konkret nytta för patienter över hela världen, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Mathias Uhléns forskning har lett till över 600 publikationer i vetenskapliga tidskrifter. Många resultat av arbetet har kommersialiserats, såväl av svenska start-ups som av internationella storföretag. Bland annat karaktäriserade Mathias Uhlén det protein som varit den industriella grunden för rening av så kallade monoklonala antikroppar, som i dag används i läkemedel vid cancerbehandling. Han har också lett uppstarten av en av Sveriges största nationella infrastrukturer för forskning, SciLifeLab.

Utmärkelsen delas ut vid Forska!Sverige-dagen, som arrangeras måndagen den 25 september på Gamla Riksarkivet i Stockholm. Mathias Uhlén är en av Forska!Sveriges grundare.

 

För ytterligare information, kontakta: Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige, 070-388 35 96, anna@forskasverige.se

 

Program för Forska!Sverige-dagen (pdf)

Läs pressmeddelande om Forska!Sveriges politikerutmärkelse 2017

Läs artikel med anledning av Forska!Sveriges utmärkelser (Life Science Sweden)

Dela gärna den här sidan: