Forska!Sverige
Copyright: Snøhetta

Max IV öppnar för helt nya möjligheter att studera molekyler och deras strukturer

Publicerad: 2016-06-22

Under tisdagen invigdes världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning i Lund. Max IV är den största satsningen på forskningsinfrastruktur genom tiderna i Sverige och ger forskare möjlighet att studera molekyler och strukturer på en nivå som ingen tidigare kunnat göra.

Vid Max IV används flera olika tekniker, ofta i kombination med varandra, för att studera olika material. I synkrotronljusanläggningen skapas, med hjälp av en unik magnetteknologi, den mest högenergetiska och intensiva ljusstrålen i världen. Denna används för att studera molekylers strukturer, interaktioner och sammansättningar och ger möjlighet att se material på en helt ny nivå. Exempelvis kan forskarna vid Max IV studera materialet grafen som bara är ett enda atomlager tjockt.

Max IV finansieras i första hand av Vetenskapsrådet, Vinnova, Lunds universitet och Region Skåne som har finansieringsansvar för anläggningen.

Varje år väntas cirka 2 000 forskare från hela världen komma till Max IV för att göra experiment inom allt från läkemedelsutveckling och medicin till materialvetenskap och miljöteknik.

quote-left-mediumDen här unika forskningsanläggningen kommer säkert ha en positiv inverkan på forskning och innovation i Sverige, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

 

Läs mer på Max IV

Dela gärna den här sidan: