Forska!Sverige

Medicinsk forskning prioriterad fråga för svenska folket

Publicerad: 2016-09-12

Efter Macchiarini-tragedin: medicinsk forskning och dess användning är en fortsatt högt prioriterad fråga för svenska folket. Det visar en ny undersökning som Sifo har genomfört på uppdrag av stiftelsen Forska!Sverige.

Sverige har länge varit världsledande när det gäller medicinsk forskning. På senare tid ökar dock inte längre de statliga anslagen till medicinsk forskning och utveckling i förhållande till BNP. En nyligen genomförd Sifo-undersökning visar att hela 90 procent av svenska folket anser att det är viktigt att regeringen satsar på medicinsk forskning i jämförelse med andra politiska frågor.

Under fredagen aviserade regeringen att de i höstens budgetproposition planerar avsätta särskilda medel för forskning kopplade till ett antal prioriterade samhällsutmaningar där hälsoutmaningen utgör en.

quote-left-very-bigEftersom vårdkostnaderna ökar och det verktyg vi har för att möta denna utmaning är medicinsk forskning och innovation är det positivt att regeringen adresserar hälsoutmaningen i budgeten. Men det är samtidigt oerhört viktigt att den kommande forskningspropositionen totalt sett innehåller de kraftfulla satsningar som efterfrågas av väljarna och antar ett långsiktigt perspektiv, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

För varje krona som används till sjukvård i Sverige går i dag två öre till medicinsk forskning. Forska!Sverige vill att de offentliga satsningarna på medicinsk forskning på sikt fördubblas till fyra öre per vårdkrona. Tidigare undersökningar visar att hela 84 procent av allmänheten tycker att det är ett bra förslag. Motsvarande siffra bland landstingspolitiker är 74 procent.

quote-left-very-bigAllmänheten ser de stora samhällsvinsterna av att investera i medicinsk forskning. Det handlar både om hälsovinster genom ökad kvalitet i vård och utbildning och om ekonomiska vinster i form av arbetstillfällen, export- och skatteintäkter från företag som etablerar sig där det finns stark forskning, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

 

Läs Forska!Sveriges Lägesrapport 2016 – Sveriges satsningar på medicinsk forskning.

Till pressmeddelande.

Dela gärna den här sidan: