Forska!Sverige
Foto: Forska!Sverige, Samuel Unéus, privat.

Mer jämlik cancerscreening räddar liv och minskar kostnader

Publicerad: 2022-12-27

DEBATT. Forskningen har lett till nya effektiva metoder för att diagnosticera och behandla sjukdomar. Tyvärr är tillgången till dessa inte jämlik för våra invånare. Det innebär ett slöseri med både liv och pengar.

I Sverige är villkoren för cancerscreening olika mellan regionerna. Socialstyrelsens rekommendationer om screening räcker uppenbarligen inte för att regionerna ska leverera jämlik vård. Statens krav på regionledningarna behöver förtydligas och den nationell samordningen öka.

Det skriver vi tillsammans med representanter från vården, akademin, företag samt patient- och professionsorganisationer. Läs debattartikeln i Dagens Samhälle.

Ta del av Forska!Sveriges nya faktablad om cancer.

Dela gärna den här sidan: