Forska!Sverige

Miljardsatsning på proteinforskning och biologiska läkemedel

Publicerad: 2015-12-11

Regeringen tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, AstraZeneca och akademin lanserar satsning på proteinforskning och utveckling av nästa generations biologiska läkemedel.

Det är oerhört glädjande och ett viktigt steg för att stärka Sverige som life science-nation, kommenterar Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige. Företagens FoU-investeringar i Sverige har under en längre tid minskat. Det här är ett viktigt steg för att vända den negativa trenden och visar att regeringen tar detta på allvar.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg, ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, Peter Wallenberg Jr, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, och Pascal Soriot, VD Astra Zeneca meddelar idag att man genomför en gemensam kraftsamling kring forskning om proteiner och nästa generations biofarmaka. Syftet är att Sverige ska bli ett ledande land inom utveckling och produktion av biologiska läkemedel och att stärka samverkan mellan industri, akademi och hälso- och sjukvård.

Vinnova oh Vetenskapsrådet får i uppdrag av regeringen att inrätta ett strategiskt, multidisciplinärt forskningsprogram om proteiner för framtida biologiska läkemedel. Programmet ska också täcka utveckling av effektivare metoder för att producera nästa generations biologiska läkemedel. Programmet sträcker sig över åtta år och den statliga delen av finansieringen omfattar totalt 320 miljoner kronor. Till det kommer medfinansiering från näringslivet på motsvarande omkring 25 procent.

Parallellt med regeringens initiativ meddelar Knut och Alice Wallenbergs stiftelse att man tillsammans med Uppsala universitet, KTH, Chalmers och AstraZeneca genomför en satsning på ett nytt forskningscenter för proteinforskning – Wallenberg Centre for Protein Research (WCPR). Totalt omfattar satsningen 510 miljoner kr under 2016-2023. Syftet är att skapa ett ledande internationellt kunskapscentrum för proteinforskning, med fokus på studier av människans proteiner och produktion av biologiska läkemedel.

Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi, KTH och en av Forska!Sveriges grundare har en nyckelroll i den nya satsningen på life science och utvecklingen av nya proteinläkemedel. Vid presskonferensen betonade han den ”tysta revolutionen” inom läkemedelsforskningen – skiftet till biologiska läkemedel – och den betydelse dessa kommer ha i framtidens behandlingar.

Tillsammans uppgår de gemensamma satsningarna till närmare 1 miljard kr.

 

Läs mer hos regeringen

Läs mer hos Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Läs mer hos AstraZeneca

Dela gärna den här sidan: