Forska!Sverige

Mycket glädjande besked: Svensk kampanj för flytt av EMA till Sverige

Publicerad: 2016-12-08

Regeringen ska aktivt arbeta för att EUs läkemedelsmyndighet EMA flyttar till Sverige vid Storbritanniens utträde ur EU. Ett mycket viktigt beslut för svensk life science.

Regeringen meddelade idag att ett särskilt sekretariat inrättas med uppdrag att planera och organisera Sveriges kandidatur för att lokalisera EMA till Sverige och kommer också aktivt driva en kampanj gentemot andra kandidatländer. Sekretariatet ska arbeta i nära samarbete med regeringens nationella samordnare för life science.

Sverige har många fördelar i kampen om att ta över myndigheten. En viktig sådan är vårt eget läkemedelsverk. Svenska läkemedelsverket är en av de främsta läkemedelsmyndigheterna inom EU och en av de nationella myndigheter som EMA oftast anlitar.

Sveriges kandidatur om att få EMA till Sverige är ett mycket viktigt beslut för svensk life science. En omlokalisering skulle skapa många jobb och locka investeringar.

Läs pressmeddelande hos regeringen.
Läs debattartikel i DI.

Dela gärna den här sidan: