Forska!Sverige

Nobelpriset – en hyllning till forskningen

Publicerad: 2013-12-10

Idag riktas hela världens blickar mot Sverige och årets högtidliga Nobelprisceremoni. Forska!Sverige gläds särskilt åt årets Nobelpristagare i medicin eller fysiologi, professorerna James E. Rothman, Randy W. Schekman och Thomas C. Südhof, vars viktiga upptäckt visar på det enorma värde som medicinsk grundforskning för med sig till mänskligheten. Läs Forska!Sveriges kommentar om priset och se Nobelprisceremonin live från kl.16.20.