Forska!Sverige

Ny Lägesrapport visar: Statens investeringar i medicinsk forskning minskar

Publicerad: 2023-09-22

Idag släpper Stiftelsen Forska!Sverige en ny lägesrapport, där vi följer den medicinska forskningen och utvecklingen i Sverige. Den visar att de statliga investeringarna i medicinsk forskning och utveckling fortsätter att minska i förhållande till BNP.

Vår nya Lägesrapport 2023 visar att de statliga anslagen till forskning inom medicin och hälsovetenskap gick från 0,19 procent av BNP år 2015, till 0,16 procent år 2022. De beräknas dessutom minska till 0,15 procent år 2023, enligt preliminär statistik från SCB.

Under den senaste mandatperioden, mellan 2018 och 2022, ökade de statliga investeringarna i medicinsk forskning inte ens med en procent i faktiska belopp, jämfört med 27 procent för den övriga civila forskningen. Denna negativa utveckling kan få allvarliga konsekvenser.

Sett till den stora nyttan det medför för medborgarnas hälsa, för samhällets ekonomi och för att stärka Sverige som life science nation, vill Forska!Sverige uppmana regeringen att agera snarast för att vända den negativa trenden för forskningsfinansieringen inom medicin och hälsovetenskap.

 

Läs mer

Ta del av Lägesrapporten 2023.

Läs vår debattartikel i Altinget, ”Brist på konsekvensanalys försvagar den medicinska forskningen”.

Läs pressmeddelandet.

 

 

Dela gärna den här sidan: