Forska!Sverige

Ny lägesrapport visar: Trots nya satsningar förväntas statens investeringar i medicinsk forskning minska i förhållande till BNP

Publicerad: 2021-08-18

En ny lägesrapport från Stiftelsen Forska!Sverige visar att statens finansiering av medicinsk forskning och utveckling ökar något, men beräknas minska i förhållande till BNP. Det trots att regeringen gått ut med satsningar inom hälsa och life science ett flertal gånger under pandemin. Samtidigt visar en ny Sifo-undersökning att allmänheten vill att regeringen satsar mer på medicinsk forskning och utveckling.

Värdet av medicinsk forskning och utveckling har under pandemin blivit tydligare över hela världen. I Sverige har regeringen i den senaste forsknings- och innovationspropositionen presenterat nya satsningar inom hälsa, välfärd och life science på cirka en halv miljard kronor om året och tillägg har kommit i vårbudgeten. Trots det visar en ny lägesrapport från Stiftelsen Forska!Sverige att de statliga investeringarna i FoU inom medicin och hälsovetenskap enbart beräknas öka med 1,5 procent år 2021, jämfört med år 2020.

–  Den begränsande resursförstärkningen är både förvånande och oroande. Med vår nya rapport vill vi samla statistiken för att ge en bild av nuläget, utvecklingen över tid och jämförelser med andra länder, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Lägesrapporten visar bland annat att:

  • SCB beräknar att anslagen till FoU inom medicin och hälsovetenskap blir 0,17 procent som andel av BNP år 2021, vilket är en nedgång jämfört med 0,18 procent år 2020. Det motsvarar inte ens två öre per vårdkrona.
  • Sverige har på ett år tappat två placeringar och låg på elfte plats i en internationell jämförelse av 34 länder i statliga investeringar i civil forskning och utveckling som andel av BNP år 2019.
  • Sverige har ökat i vetenskaplig kvalitet inom medicinsk forskning, men tappar position internationellt. År 2002 låg Sverige på åttonde plats, men tappade år 2018 till tionde plats i en internationell jämförelse.

Utvecklingen går tvärt emot svenska folkets önskemål. För varje krona som används till sjukvård investerar staten parallellt mindre än två öre i medicinsk forskning och utveckling. I en ny Sifo-mätning, som mäter svenska folkets inställning till medicinsk forskning, fick deltagarna frågan om de tycker det är ett bra förslag att öka till motsvarande fyra öre. 77 procent svarade ja, enbart 6 procent svarade nej.

–  Medborgarna är tydliga med att de vill öka investeringarna för att förbättra hälso- och sjukvården. Vi uppmanar regeringen att på sikt öka de statliga investeringarna i medicinsk FoU till att motsvara fyra öre per vårdkrona för att kunna utveckla bättre prevention, diagnostik och behandling. Ett första steg bör ske redan i höstbudgeten, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Sifo-mätningen visar även att 84 procent av de tillfrågade anser att det är viktigt att Sverige är en världsledande nation i medicinsk forskning och utveckling för att kunna utveckla nya mediciner och behandlingar, vilket i sin tur skapar jobb och ekonomisk tillväxt.

Läs Lägesrapport år 2021

Läs en debattartikel i Dagens Samhälle där lägesrapporten presenteras

Läs en delredovisning av vår opinionsundersökning, utförd av Sifo

Fakta: Lägesrapporten år 2021

Forska!Sveriges lägesrapport om Sveriges satsningar på forskning, med fokus på medicinsk forskning, ges ut för sjunde året i rad. Rapporten innehåller statistiska sammanställningar om investeringar i FoU, vetenskaplig kvalitet, kliniska prövningar, läkemedelsföretags investeringar, anställda och exportintäkter.

Dela gärna den här sidan: