Forska!Sverige

Ny one-pager om Precisionsmedicin

Publicerad: 2019-11-07

Vi är mitt uppe i ett paradigmskifte för sjukvården, inte minst tack vare framstegen inom precisionsmedicin. Med precisionsmedicin kan vi få effektivare behandlingar, färre vårdskador och ökad överlevnad. Men, för att vi ska kunna dra nytta av framstegen krävs omställningar på flera områden parallellt med långsiktiga satsningar.

I vår nya one-pager beskriver vi vad precisionsmedicin är, vilka samhällsvinster som finns och vilka nyckelfrågor som politiken behöver fokusera på för att Sveriges befolkning ska kunna dra största möjliga nytta av precisionsmedicin. Läs one-pagern här.

Dela gärna den här sidan: