Forska!Sverige

Ny rapport, ”Agenda för hälsa och välstånd – 2017”: Nya metoder krävs för att begränsa ökade vårdkostnader

Publicerad: 2017-03-23

Det krävs både strukturella förändringar och nya satsningar för att förbättra hälsan och begränsa ökningen av vårdkostnaderna i Sverige. Det är slutsatsen i rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd – 2017”. Den har arbetats fram av nätverket ”Agenda för hälsa och välstånd”, som består av aktörer inom akademi, vård, fackförbund, näringsliv och patientorganisationer.

Regeringen har redan tagit flera positiva initiativ i linje med våra tidigare åtgärdsförslag. För att underlätta regeringens arbete såg vi nu ett behov av att vidareutveckla våra förslag, inte minst de som handlar om introduktion av innovativa metoder, specialiserade forsknings- och behandlingscenter, samt uppföljningsstudier, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Sverige har halkat efter i tillgång till nya behandlingsformer inom vården. Samtidigt står vi inför den stora utmaningen med ökade vårdkostnader.

I ”Agenda för hälsa och välstånd” utarbetar vi konstruktiva förslag som nyckelaktörerna inom life science gemensamt står bakom. Genom dessa ”färdigförhandlade förslag” vill vi underlätta politikernas arbete och snabba på de nödvändiga förändringarna, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

I syfte att vända den negativa utvecklingen, skapade den oberoende stiftelsen Forska!Sverige våren 2015 nätverket ”Agenda för hälsa och välstånd”. Det är en unik konstellation där medlemmar från akademi, vård, fackförbund, näringsliv och patientorganisationer gör gemensamma analyser och arbetar fram åtgärdsförslag. Syftet är att stärka medicinsk forskning och företagande i Sverige och därmed förbättra vår hälsa och öka vårt välstånd.

För att både förbättra vår hälsa och begränsa kostnaderna krävs ett ökat fokus på att förebygga sjukdomar. Samtidigt måste ny forskning och nya metoder på ett mer effektivt sätt leda till bättre behandlingsresultat och komma patienterna till godo, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

 

Ladda ner rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd – 2017”.

 

Fakta om tidigare rapporter från nätverket ”Agenda för hälsa och välstånd”:

I maj 2015 överlämnades rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd” till regeringen. I rapporten identifierades orsaker till att Sverige inte får ut mer av forskningen, via en analys och bakgrundsbeskrivning av fyra målområden: Excellent forskning och utbildning, en kvalitetsdriven vård med patienten i fokus, en nationell struktur för forskning och kvalitetsutveckling samt ett internationellt konkurrenskraftigt näringslivsklimat. Där presenterades även 14 åtgärdsförslag med handlingsplaner. Dessa förslag har nu vidareutvecklats i ”Agenda för hälsa och välstånd – 2017”.

I mars 2016 kompletterades åtgärdsförslagen med en gemensam vision för Sverige 2025 och ett erbjudande som beskriver vad organisationerna i Agenda-gruppen är beredda att göra för att åtgärderna ska bli så effektiva som möjligt. Rapporten inkluderade även en utförlig sammanställning av hur forskning skapar värde i form av hälsa och ekonomisk tillväxt, samt en genomgång av andra länders satsningar inom life science.

I december 2016 presenterades en (första) årlig statusrapport, som följer upp och värderar de initiativ som regeringen har tagit kopplat till åtgärdsförslagen.

Dela gärna den här sidan: