Forska!Sverige

Ny rapport visar på värdet av forskning och kostnad av ohälsa

Publicerad: 2022-11-07

Investeringar i medicinsk forskning och utveckling bidrar till att minska Sveriges kostnader för ohälsa, skapa fler jobb, öka landets välstånd och rädda liv. I en ny rapport som presenteras idag finns en rad exempel på detta. Forska!Sverige uppmanar den nya regeringen att öka investeringarna i forskning för hälsa för att kunna dra nytta av alla fördelar som det medför.

Ohälsa kostar mycket för Sverige. År 2020 uppgick de offentliga kostnaderna för hälso- och sjukvård till cirka 573 miljarder kronor vilket motsvarade 11 procent av BNP. Utöver vårdkostnader tillkommer även indirekta kostnader i form av produktionsbortfall, orsakade av sjukfrånvaro och förtidig död. År 2017 beräknades de indirekta kostnaderna vara ungefär 367 miljarder kronor.

–  Att satsa på medicinsk forskning och utveckling är en god investering. Idag lanserar vi en ny rapport som tydligt visar på kostnader av ohälsa och värdet av medicinsk forskning, både i form av ökad hälsa och hälsoekonomiska vinster, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Den nya rapporten visar att investeringar i medicinsk forskning och utveckling exempelvis bidrar till:

  • Att stärka hälsa och rädda liv. Genom medicinsk forskning sker nya kunskapsgenombrott som förbättrar möjligheterna att förebygga sjukdomar, ge mer exakta diagnoser samt effektivare behandlingar. Exempelvis överlever idag 85 procent av alla barn i Sverige som får en cancerdiagnos, jämfört med 13 procent på 1950-talet. Ytterligare ett exempel är vaccin mot mässling som beräknas ha räddat över 25,5 miljoner liv globalt enbart mellan år 2000 och år 2019.
  • Hälsoekonomiska vinster. Tack vare medicinsk forskning kan vi sänka samhällets kostnader för ohälsa och fler friska personer kan gå till jobbet. Exempelvis har forskning och ny teknik inom kranskärlssjukdom, stroke, hjärtsvikt och hjärtarytmier under en 40-årsperiod inneburit en sammanlagd hälsovinst i Sverige på mellan 497 och 996 miljarder kronor.
  • Fler jobb och ökat välstånd. Forskning och kompetens utgör en grundpelare för ett konkurrenskraftigt näringsliv som ger skatteintäkter, exportintäkter, forskningsinvesteringar och arbetstillfällen. Medicinska och farmaceutiska produkter utgör den näst största varuexportgruppen i Sverige och läkemedelsindustrins export uppgick till 100 miljarder kronor under år 2021.

–  För varje krona som går till hälso- och sjukvård idag investerar staten parallellt mindre än 2 öre i medicinsk forskning och utveckling. Det är för lite. Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till ett beslut från den nya regeringen om att på sikt öka investeringarna till fyra öre per vårdkrona, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

———-

Läs rapporten ”Kostnader av ohälsa & Värdet av medicinsk forskning och utveckling

Läs en debattartikel i Altinget där delar av rapporten presenteras

Se exempel på värdet av forskning inom specifika sjukdomsområden

Dela gärna den här sidan: