Forska!Sverige

Ny upphandlingsmyndighet på plats

Publicerad: 2015-09-01

Idag lanserar regeringen en ny myndighet med ansvar för upphandlingsstöd. Den nya myndigheten ska arbeta med upphandling utifrån ett strategiskt perspektiv och i myndighetens uppdrag ingår bland annat att erbjuda stöd och kompetensutveckling för innovationsupphandling.

En stärkt innovationsupphandling är avgörande för att främja utveckling och införande av innovationer i vården.

Under våren presenterade Forska!Sverige tillsammans med ledande life science-aktörer 14 prioriterade åtgärdsförslag som tagits fram i projektet ”Agenda för hälsa och välstånd”. I rapporten lyfts en stärkt innovationsupphandling fram som en prioriterad fråga.

Läs mer om åtgärdsförslagen
Läs mer om ”Agenda för hälsa och välstånd
Läs mer om den nya myndigheten

Dela gärna den här sidan: