Forska!Sverige

Nytt ALF-avtal ska främja samarbete och premiera klinisk forskning

Publicerad: 2014-09-19

I det nya ALF-avtal som undertecknats enas man om ett fördjupat samarbete mellan stat och landsting för att på så sätt skapa bästa möjliga förutsättningar för utbildning och klinisk forskning.

Den största förändringen mot tidigare avtal är att från och med 2016 fördelas resurserna baserat på kvaliteten på den kliniska forskning som bedrivs baserat på bibliometriska kriterier. Resursfördelningsmodellen kommer därefter utvecklas ytterligare från och med 2019 och då även bygga på expertbedömningar samt den kliniska betydelsen av forskningen.

Detta är mycket positivt och går i linje med Forska!Sveriges åtgärdsförslag där vikten av att fördelning av medlen bör bedömas med avseende på kvalitet och klinisk relevans betonas.

Läs Forska!Sveriges åtgärdsförslag.

Dela gärna den här sidan: