Forska!Sverige
Peter Friberg och Göran K. Hansson, två av Forska!Sveriges grundare

Nytt institut ska stärka Sveriges arbete för global hälsa

Publicerad: 2017-02-13

Genom ett nytt initiativ vid Kungliga Vetenskapsakademien ska Sverige fortsätta skapa värden för världens globala hälsa. Det skriver bland annat Peter Friberg och Göran K Hansson, två av Forska!Sveriges grundare, på DN debatt.

Sveriges arbete för globalt hållbart hälsoarbete bör stärkas. Därför har Peter Friberg, Göran K Hansson och Göran Tomson vid Kungliga Vetenskapsakademien tagit initiativ till Swedish Institute for Global Health Transformation, SIGHT. Institutets uppstart finansieras med ett anslag på drygt 10 miljoner kronor från Bill & Melinda Gates Foundation.

Institutets syfte är att utifrån ett tvärvetenskapligt angreppssätt främja svensk forskning och utbildning, och erbjuda vetenskapligt underlag för policyarbete inom området global hälsa. SIGHT ska bidra med att:

  1. Stärka forsknings- och utbildningssamarbetet mellan de svenska universiteten och dessutom internationellt så att Sverige kan göra mer kraftfulla bidrag till evidensbaserad och tvärvetenskaplig kunskap på högsta nivå.
  2. Skapa möjlighet till ledarskapsutbildning i global hälsa för unga svenska forskare genom att forskare från olika discipliner, till exempel fredsforskning, rättsvetenskap, humaniora, statsvetenskap, ekonomi, naturvetenskap, medicin och folkhälsa kommer att kunna bli Sight Fellows.
  3. Stödja en utveckling av en svensk strategi för global hälsa genom att tillföra evidensbaserad kunskap på högsta nivå.

Göran K. Hansson är professor vid Karolinska Institutet, Kungliga Vetenskapsakademiens ständige sekreterare och vice ordförande i Nobelstiftelsens styrelse. Peter Friberg är professor vid Göteborgs universitet, verksamhetschef SIGHT och tidigare ordförande för Svenska Läkaresällskapet. De båda är också två av Forska!Sveriges grundare.

Läs hela debattartikeln på DN debatt.

 

Dela gärna den här sidan: