Forska!Sverige

Ojämlik allergivård skapar onödigt lidande

Publicerad: 2019-05-07

Astma och allergier ökar kraftigt i hela världen och allergier är numera en av våra största folksjukdomar. Tack vare forskningens framsteg kan orsaken bakom många allergier behandlas. Samtidigt visar nya siffror att antalet som får behandling skiljer sig kraftigt åt mellan länen. På internationella astmadagen den 7 maj uppmanar Forska!Sverige regionerna att skyndsamt jämna ut de geografiska skillnaderna i allergivården.

Läs pressmeddelandet här.

Dela gärna den här sidan: