Forska!Sverige

Opinionen är tydlig – öka satsningarna på medicinsk forskning

Publicerad: 2016-10-26

SIFO-undersökning visar att allmänheten har en föreställning om att investeringarna i medicinsk forskning är större än de faktiskt är. Både allmänhet och politiker vill öka satsningarna.

Hälsa är en fråga som berör och engagerar. En ny Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av stiftelsen Forska!Sverige visar att 8 av 10 svenskar oroar sig för att de själva, eller en nära anhörig ska drabbas av obotlig sjukdom. Samtidigt litar allt färre på vårdens omhändertagande och kvaliteten i svensk sjukvård.

För varje krona som används till sjukvård går idag bara två öre till medicinsk forskning. Nästan hälften av de tillfrågade tror att det är mer. Mätningen visar också att 84 procent av allmänheten och 74 procent av landstingspolitikerna vill att investeringarna i medicinsk forskning på sikt ska fördubblas.

quote-left-very-bigDen medicinska forskningen är en förutsättning för en vård av hög kvalitet och för att kunna möta utmaningen med ökad ohälsa och ökande vårdkostnader. Det, i kombination med det breda folkliga stödet, gör att vi bör kunna förvänta oss en kraftig ökning av investeringarna i medicinsk forskning i kommande forskningsproposition, säger Göran Hägglund, fd socialminister och styrelseledamot i Forska!Sverige.

Utöver utveckling av nya behandlingar, bättre vårdsystem och ökad hälsa, så uppger de tillfrågade att det är viktigt att Sverige är en världsledande nation i medicinsk forskning för att skapa ekonomisk tillväxt och jobb.

quote-left-mediumDen internationella konkurrensen inom forskning blir allt hårdare och Sverige behöver agera därefter för att kunna behålla och öka de värden som medicinsk forskning och innovation skapar, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

 

Ladda ner opinionsundersökningen.

Till pressmeddelande.

 

Opinionsundersökningen utfördes av Sifo, på uppdrag av Forska!Sverige, genom 1 000 online-intervjuer med allmänheten, 18 år och uppåt. Enkätundersökningen till politiker genomfördes av pr-byrån Westander på uppdrag av Forska!Sverige. 2 387 politiker i landstingsfullmäktige samt personer i hälso- och sjukvårdsrelaterade nämnder ombads att svara på en elektronisk enkät. 716 svarade på Forska!Sveriges frågor, vilket ger en svarsfrekvens på 30 procent.

 

 

Dela gärna den här sidan: