Forska!Sverige

Ordförandeskapskonferens om open science

Publicerad: 2023-05-26

EuroScience, där Forska!Sveriges generalsekreterare är vice ordförande, arrangerade sessionen ”Aligning research assessment with open science” på en EU-ordförandekonferens den 16-17 maj i Stockholm. Se inspelningen från konferensen.

Dela gärna den här sidan: