Forska!Sverige

Potential i den nya strukturen för statligt riskkapital

Publicerad: 2016-03-15

Potential för bättre finansieringsmöjligheter för branschen, förutsatt att life science blir en central inriktning i regeringens föreslagna fondstruktur.

Igår överlämnade regeringen propositionen ”Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt” till riksdagen. Regeringen föreslår att ett nytt nationellt utvecklingsbolag, Fondinvest AB, inrättas. Bolaget blir ett fond-i-fondbolag som ska investera i bolag i tidiga skeden.

Det statliga riskkapitalet har en mycket viktig roll att spela, inte minst i tidiga faser, där riskerna är stora och det idag kan vara svårt att attrahera privat kapital. Det gäller i synnerhet life science-sektorn med dess långa utvecklingsfaser.

Vi är positivt inställda till förslaget som går i linje med det vi presenterade i rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd” i maj 2015, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för stiftelsen Forska!Sverige.

Propositionen föreslår att den nya fonden innehåller en såddfond för stöd i tidiga utvecklingsskeden och en demofond för investeringar i demonstrationsanläggningar. I övrigt vill närings- och innovationsminister Mikael Damberg i nuläget inte precisera vilken inriktning de nya fonderna ska ha, men han nämner life science-sektorn som en god kandidat.

quote-left-bigMot bakgrund av de minskade företagsinvesteringarna vi ser inom life science och det stora värde landet därmed går miste om, är det viktigt att en betydande del av den nya fondstrukturen fokuseras på life science så att förutsättningarna för branschen förbättras, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

 

Läs Forska!Sveriges kommentar

Läs Forska!Sveriges remissyttrande gällande betänkandet ”En fondstruktur för innovation och tillväxt” (SOU 2015:64)

Ladda ner rapporten Agenda för hälsa och välstånd (2015) och sammanfattning

Ladda ner rapporten Hur får Sverige ut mer av varje forskningskrona? och sammanfattning där vi följer upp vår tidigare rapport

Dela gärna den här sidan: