Forska!Sverige

Precisionsmedicin. Dags för Sverige att ta steget på riktigt?

Publicerad: 2019-06-10

Precisionsmedicin ger effektivare behandlingar och färre vårdskador. För att vi ska kunna dra nytta av framstegen krävs dock omställningar på flera områden parallellt med långsiktiga satsningar. Är beslutsfattarna redo att ta de steg som krävs för att vi ska kunna dra nytta av precisionsmedicin?

Välkommen till ett seminarium i Almedalen där forskare, Forska!Sverige och riksdagspolitiker diskuterar vad som krävs för att ta nästa steg inom precisionsmedicin.

Sjukvården genomgår en revolution. Den första kartläggningen av människans arvsmassa tog 10 år och kostade närmare 3 miljarder dollar. Idag görs samma analys inom en vecka avsevärt billigare. Den teknologiska utvecklingen gör det möjligt att individanpassa behandling till patienters unika sjukdomstillstånd, så kallat precisionsmedicin. Sverige har med sina biobanker, högkvalitativa register, unika forskningsinfrastrukturer som SciLifeLab, och nationella initiativ som Genomic Medicine Sweden, möjligheten att bli världsledande inom denna transformation. Dock krävs en långsiktig och hållbar strategi avseende infrastruktur, forskning, utbildning, hantering av data, etiska och regulatoriska aspekter. Vid detta seminarium beskriver forskare hur långt vi kommit inom precisionsmedicin och Forska!Sverige presenterar konkreta åtgärdsförslag för att stärka området. Via en panel samtalar vi med riksdagspolitiker om vilka beslut som behöver fattas för att medborgarna ska få dra nytta av utvecklingen.

 

Medverkande:

Helene Hellmark Knutsson (S)

Betty Malmberg (M)

Jonas Eriksson (MP)

Lina Nordquist (L)

Pia Steensland (KD)

Christer Jonsson (C)

Richard Rosenquist Brandell, professor Karolinska Institutet

Anna Wedell, professor Karolinska Institutet

Eskil Degsell, Närståenderepresentant, Svenska Hjärntumörföreningen

Lars-Åke Levin, professor Linköpings universitet

 

Moderatorer:

Anna Nilsson Vindefjärd, Generalsekreterare Forska!Sverige

Eva Tiensuu Janson, professor Uppsala universitet

 

Tid

2 juli kl.14-15.30

 

Plats

D-Huset (bottenvåningen), Uppsala universitetet, Kaserngatan 1, Visby.

Länk till Almedalskalendern

 

Välkomna!

Dela gärna den här sidan: