Forska!Sverige

Rättelse från Forska!Sverige

Publicerad: 2016-11-29

Forska!Sverige beklagar att stiftelsen i ett pressmeddelande felaktigt angav att den statliga investeringen i medicinsk forskning minskar väsentligt som andel av BNP till 2020.

I gårdagens pressmeddelande angav Forska!Sverige att regeringens ökade statliga investering i medicinsk forskning och utveckling med omkring 600 miljoner kronor skulle innebära en sänkning i relation till BNP, från 0,19 procent 2016 till 0,17 procent 2020.

quote-left-mediumVåra beräkningar tog inte hänsyn till uppräkningen av befintliga investeringar i medicinsk forskning och utveckling. Därför blev bilden tyvärr missvisande, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för stiftelsen Forska!Sverige.

För att bibehålla dagens nivå, där statens investeringar i medicinsk forskning och utveckling motsvarar 0,19 procent av BNP, behöver anslagen öka med omkring 1,4 miljarder kronor till 2020, med utgångspunkt i Konjunkturinstitutets prognos för hur BNP utvecklas. Regeringen ökar enligt Forska!Sveriges beräkningar anslagen med drygt 600 miljoner kronor 2020 i sin forskningspolitiska proposition. Utöver detta kommer de befintliga anslagen att räknas upp under perioden, men det är i dag inte klart hur mycket. Därför kan vi inte beräkna hur stora de totala anslagen kommer att vara i relation till BNP.

quote-left-mediumVi beklagar att vi lämnat felaktig information, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Dela gärna den här sidan: