Forska!Sverige

Regeringen har presenterat en nationell life science-strategi

Publicerad: 2019-12-12

Den 12e december presenterade Regeringen en ny life science-strategi.

Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd har ingått i Regeringens samverkansgrupp som bidragit till arbetet med life science-strategin. Strategin innehåller bra ambitioner och adresserar många frågor som behöver lösas för att Sverige ska vara internationellt konkurrenskraftigt. Nu ser vi fram emot att arbetet drivs målmedvetet och att de resurser som krävs tillgängliggörs.

Dela gärna den här sidan: