Forska!Sverige

Regeringen lanserar färdplan för life science

Publicerad: 2018-06-29

För att möta framtidens samhällsutmaningar och behålla en konkurrenskraftig life science-sektor har regeringen idag lanserat en färdplan för life science, som grund för kommande nationella strategi. Färdplanen prioriterar tre områden; nyttiggörande av digitala hälso- och vårddata, precisionsmedicin och framtidens vård och omsorg.

– Vi välkomnar Regeringens färdplan som belyser hur avgörande högkvalitativ forskning och utveckling är för att stärka samhället. Forska!Sverige ser fram emot att fortsatt bidra i arbetet, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige och ledamot i Regeringens råd för life science.

Läs Färdplan life science – vägen till en nationell strategi här.
Till regeringens PM.

Dela gärna den här sidan: