Forska!Sverige

Regeringen tillsätter utredning för att skapa en life science-strategi

Publicerad: 2014-06-23

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket, blir samordnare för den utredning som regeringen nu tillsätter för att värna om svensk life science-industri. Utredningen, som tillkommer som svar på Pfizers uppvaktande av AstraZencea, ska identifiera utvecklingspotentialen för life science och kommer ligga till grund för en life science-strategi som regeringen ska ta fram i höst.

Forska!Sverige ser detta som ett mycket välkommet initiativ som bör utmynna i en långsiktig life science-strategi som omfattar både akademi, näringsliv och vård.

Läs Forska!Sveriges konkreta åtgärdsförslag som input till en nationell life science-strategi.

Läs pressmeddelande från regeringskansliet.

Dela gärna den här sidan: