Forska!Sverige

Remissyttrande om forskningsfinansieringsutredningen (Fofin)

Publicerad: 2024-01-23

Idag lämnar vi in ett yttrande till regeringen om utredningen som sett över hur den statliga forskningsfinansieringen bör förändras.

Vi menar att konsekvenserna av utredarens förslag för den medicinska forskningen och utvecklingen, särskilt för den kliniska forskningen, inte är tillräckligt genomlysta.

Läs yttrandet här.

Dela gärna den här sidan: