Forska!Sverige
Foto: Melker Dahlstrand

Medicinsk forskning och innovation – gör vi det som krävs för att möta hälsoutmaningen och öka Sveriges konkurrenskraft?

Publicerad: 2016-10-13

Forska!Sverige och Rifo organiserar riksdagsseminariet Medicinsk forskning och innovation – gör vi det som krävs för att möta hälsoutmaningen och öka Sveriges konkurrenskraft? I samband med seminariet släpps rapporten Status 2016: Agenda för hälsa och välstånd.

Arrangör: Forska!Sverige och Rifo – Sällskapet riksdagsledamöter och forskare
Särskild inbjudan har gått ut

Genom forskning skapas ny medicinsk kunskap som kan vidareutvecklas och omsättas i förbättrade produkter, processer och behandlingsmetoder som gör att vi kan leva längre och friskare liv. Medicinsk forskning av god kvalitet utgör även basen för life science-industrin som, utöver arbetstillfällen, bidrar med en stor del av Sveriges export- och skatteintäkter.

Parallellt med att vårdkostnaderna ökar har Sverige dessvärre halkat efter vad gäller forskningskvalitet, kliniska studier och tillgång till nya behandlingsformer inom vården.

Tillsammans organiserar Forska!Sverige och Rifo ett seminarium där vi presenterar och diskuterar åtgärdsförslag för att förbättra förutsättningarna för att stärka och dra större nytta av medicinsk forskning. Vid seminariet medverkar ledande professorer inom medicinsk forskning samt ledare inom vård och näringsliv. Riksdagsledamöter från berörda utskott diskuterar i en efterföljande panel.

I samband med seminariet släpps rapporten Status 2016: Agenda för hälsa och välstånd.

Vid seminariet kommer bland annat följande frågor att tas upp:

 • Presentation av statusläget för Agendas åtgärdsförslag – vad har regeringen gjort hittills?
 • Ger den nya forskningspropositionen tillräckliga förutsättningar för excellent medicinsk forskning, utbildning och innovation?
 • Hur kan vi dra mer nytta av forskning och innovation i vården, i syfte att hantera vårdkostnader och öka kvaliteten?
 • Digitaliseringen – är vi på rätt väg inom vård och life science?
 • Kommer life science-företagen välja att driva sin verksamhet i Sverige?

Medverkande:

 • Lars Dahlin, professor, Lunds universitet
 • Jonas Bonnedahl, överläkare & forskningschef, Landstinget Kalmar
 • Malin Parkler, VD Pfizer
 • Helena Edlund, professor, Umeå universitet
 • Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
 • Olle Stendahl professor emeritus Linköpings universitet fd regeringens utredare klinisk forskning
 • Anna-Lena Sörenson, S (SoU)
 • Fredrik Christensson, C (UbU)
 • Lotta Finstorp, M (SfU)
 • Penilla Gunther, KD (NU)
 • Finn Bengtsson, M, Rifos styrelse
Dela gärna den här sidan: