Forska!Sverige

Riksdagsseminarium – granskning av regeringens arbete inom life science

Publicerad: 2017-10-24

I samband med lanseringen av ”Agenda för hälsa och välstånds statusrapport 2017" kommer Forska!Sverige tillsammans med Rifo – Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare arrangera ett riksdagsseminarium med politiker från regering och opposition.

För att möta utmaningarna med ökad ohälsa och en vård som inte lever upp till medborgarnas förväntningar krävs strukturförändringar för, till exempel, ersättningssystem och hälsodata. Parallellt krävs ett fokus på att använda forskning, ny teknik och nya metoder så att vi i ökad utsträckning kan förebygga sjukdomar och öka kvaliteten i diagnostik och behandling.

I Forska!Sveriges nätverk ”Agenda för hälsa och välstånd” samlas organisationer från akademi, vård, näringsliv, fackförbund samt patient- och andra intresseorganisationer, i ett långsiktigt samarbete för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård. Baserat på omfattande analyser och de möjligheter aktörerna ser för Sverige, enades de om 14 prioriterade åtgärder som överlämnades till regeringen i maj 2015, tillsammans med konkreta handlingsplaner.

På seminariet presenteras den årliga statusrapporten Agenda för hälsa och välstånd – Status 2017 som synliggör vad regeringen har gjort och vad som ännu inte genomförts. Rapporten ligger som grund för ett konstruktivt samtal mellan politiker och aktörerna i life science-systemet.

Vid seminariet kommer följande frågor att tas upp:

 • Ger regeringens arbete med att verkställa forskningspropositionen tillräckliga förutsättningar för excellent medicinsk forskning, utbildning och innovation?
 • Hur kan vi dra mer nytta av forskning och innovation i vården?
 • Hälsodata och användning av ny teknik – är vi på rätt väg inom vård och life science?
 • Kommer life science-företagen välja att driva sin verksamhet i Sverige?

Program
Välkomnande
Thomas Strand, Rifos ordförande och riksdagsledamot (S)

Presentation av Statusrapport 2017 med reflektioner från life science-aktörer
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige

 • Anna Karlsson-Bengtsson, vicedekan Göteborgs universitet
 • Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges Läkarförbund
 • Ulf Janzon, policy and communications director MSD

Panelsamtal
Finn Bengtsson, riksdagsledamot (M) – moderator

 • Anders Lönnberg, regeringens samordnare för life science (S)
 • Jonas Eriksson, riksdagsledamot (MP)
 • Betty Malmberg, riksdagsledamot (M)
 • Emma Henriksson, riksdagsledamot (KD)
 • Fredrik Christensson, riksdagsledamot (C)
 • Linda Snecker, riksdagsledamot (V)
 • Carl Johan Sundberg, fd ordförande Forska!Sverige
 • Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige

Summering och avslut
Finn Bengtsson, riksdagsledamot (M)

 

Dela gärna den här sidan: