Forska!Sverige

Riksdagsseminarium idag – Gör vi det som krävs för att möta hälsoutmaningen och öka Sveriges konkurrenskraft?

Publicerad: 2017-11-29

Med avstamp i en analys utförd av Forska!Sverige sätter vi idag fokus på vad regeringen hittills har gjort för att förbättra life science-systemet i Sverige. Vi diskuterar också med politiker från alliansen och regeringen vad som krävs framöver för att möta utmaningarna i vården och den internationella konkurrensen inom life science.

Idag anordnar Forska!Sverige tillsammans med Rifo – Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, ett seminarium i Riksdagen där de 14 åtgärdsförslagen i ”Agenda för hälsa och välstånd” följs upp i en diskussion mellan ledande life science-aktörer och politiker.

– Efter att vårt nätverk ”Agenda för hälsa och välstånd” presenterade sina åtgärdsförslag i maj 2015 har regeringen tagit ett antal initiativ för att förbättra life science-klimatet i Sverige. Med vår analys som utgångspunkt ser jag fram emot en konstruktiv diskussion i riksdagen idag om hur vi går vidare för att möta hälsoutmaningen och samtidigt öka Sveriges konkurrenskraft, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Vid seminariet kommer bland annat följande frågor diskuteras:

  • Ger regeringens arbete med att verkställa forskningspropositionen tillräckliga förutsättningar för excellent medicinsk forskning, utbildning och innovation?
  • Hur kan vi dra mer nytta av forskning och innovation i vården?
  • Hälsodata och användning av ny teknik – är vi på rätt väg inom vård och life science?
  • Kommer life science-företagen välja att driva sin verksamhet i Sverige?

Se program

Forska!Sverige kommer släppa en rapport som sammanfattar granskningen av regeringens arbetet under kommande vecka.

De 14 åtgärdsförslagen med handlingsplaner finns att ladda ner här ”Agenda för hälsa och välstånd 2017”.

Länk till pressmeddelande.

Dela gärna den här sidan: