Forska!Sverige
Generalsekreterare - Anna Nilsson Vindefjärd

Så kan Sverige bli en magnet för life science

Publicerad: 2016-06-14

Sverige har en hög ekonomisk tillväxt. Samtidigt kommer vårdkostnaderna att öka kraftigt framöver. För att förbättra hälsan och ha kontroll på kostnaderna måste vi både förebygga sjukdomar på ett bättre sätt och använda forskning och nya metoder för att nå bättre behandlingsresultat. Det skriver Anna Nilsson Vindefjärd i en krönika i Unionens branschbilaga Inblick – Farmaci & Hälsa.

För att möta utmaningen med ökande vårdkostnader krävs förstärkta resurser till medicinsk forskning. Men det krävs också strukturförändringar. Forska!Sveriges nätverk Agenda för hälsa och välstånd föreslår:

  • För att skapa en excellent forsk­ning och utbildning vill vi förändra strukturen och underlaget för statens stöd till forskning vid lärosäten och justera meriteringssystemet.
  • För att få en kvalitetsdriven vård med patienten i fokus vill vi ha en bättre utvärdering av behandling, utbildning och forskning där etik och patientsäkerhet är centralt.
  • För att få ett internationellt konkurrenskraftigt nä­ringslivsklimat vill vi ha en skattepolitik som stimulerar forskning och utveckling i företag, skapa specialiserade forsknings och behandlingscentra, säkerställa tillgång till kapital för små växande företag och stärka innovationsupphandlingen.

Läs hela krönikan.

Dela gärna den här sidan: