Forska!Sverige

Så ska Sverige ta täten – Forska!Sverige i DI

Publicerad: 2015-11-25

"I förlängningen handlar det om att bidra till ökad hälsa i samhället”, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige i Dagens Industris life science-bilaga som publicerades under tisdagen.

DI lyfter utmaningen med att vi svenskar blir allt äldre, vårdkostnaderna skenar och personalbristen inom vården hotar. De pekar också på att en innovativ life science-sektor kan vara räddningen, men att satsningar på forskning och utveckling minskar.

Frågan om den svenska life science-sektorn har den innovationsförmåga och utvecklingspotential som krävs för att ta sig an utmaningen avhandlas i DI:s life science-bilaga där bl.a. Anna Nilsson Vindefjärd intervjuas. Hon betonar att det finns både starka forskningsmiljöer och företag i Sverige, men den övergripande statistiken visar ändå att FoU-verksamheten minskar totalt sett. Denna trend måste vändas – för att värna viktiga intäkter, arbetstillfällen och kompetens i Sverige, men i förlängningen också för att bidra till ökad hälsa.

I samma bilaga lovar forskningsministern Helene Hellmark Knutsson åtgärder för att behålla forskningen i Sverige.

Om inte Sverige snabbt går från ord till handling riskerar viktiga life science-satsningar att hamna i andra länder som är mer konkurrenskraftiga, säger hon och lyfter fram samverkan mellan akademi, näringsliv och sjukvård som en viktig pusselbit.

Under våren presenterade Forska!Sverige 14 prioriterade åtgärdsförslag för att stärka svensk life science och vända den negativa trenden. Ladda ner och läs Forska!Sveriges åtgärdsförslag (pdf).

Ladda ner och läs Forska!Sveriges lägesrapport som beskriver det medicinska forskningsläget i Sverige och i andra länder (pdf).

Dela gärna den här sidan: