Forska!Sverige

Samla Sverige bakom ett nationellt tioårsprogram för precisionsmedicin

Publicerad: 2024-01-17

DEBATT: I våra grannländer finns redan fokuserade satsningar på precisionsmedicin. Nu måste det ske även i Sverige. Vi uppmanar till en samlad politisk satsning i form av ett tioårsprogram för forskning och implementering av precisionsmedicin på nationell nivå.

Under 2024 ämnar regeringen lägga fram inriktningen för politiken de kommande åren när det gäller forskning och innovation. Vi föreslår att det i denna ingår en samlad satsning i form av ett nationellt tioårsprogram för forskning och implementering av precisionsmedicin. Det kräver samarbete med regionerna och vi uppmanar därför även regionpolitikerna , som ansvariga för vården, att skapa utrymme för denna satsning.

Detta skriver vi tillsammans med representanter från vården, akademin, företag samt patient- och professionsorganisationer i ett antal debattartiklar runt om i landet. Ta del av texten här.

Dela gärna den här sidan: