Forska!Sverige

”Samlade vårddata skulle ge säkrare och mer jämlik vård”

Publicerad: 2021-12-22

Nationellt samordnad hälso- och vårddata skulle bidra till en mer jämlik vård, minskat antal vårdskador och effektivare behandlingar. Ändå utnyttjas inte potentialen i insamlade data vilket drabbar patienterna. Vi uppmanar regeringen att vidta fyra åtgärder som bidrar till att ge medborgarna den jämlika, säkra och moderna vård de har rätt till.

Det skriver vi tillsammans med sex patientföreningar i Dagens Samhälle. Läs hela debattartikeln här.

Dela gärna den här sidan: