Forska!Sverige

Nyckelfrågor inför den kommande forskningspolitiska propositionen

Publicerad: 2019-11-15

Vad krävs av politiken för att Sverige ska kunna leverera högre utbildning och forskning av högsta kvalitet? Det är en utav frågorna som diskuteras när ministern för högre utbildning och forskning, riksdagsledamöter samt experter från akademi, näringsliv, vård och patientorganisationer möts för att diskutera nyckelfrågor för den forskningspolitiska propositionen. I samband med riksdagsseminariet släpper Forska!Sverige även en ny rapport om värdet av forskning.

Forska!Sverige har blivit inbjuden att hålla ett seminarium i riksdagen tillsammans med RIFO (Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare).

– Kommande proposition ger regeringen en möjlighet att stärka förutsättningarna för att Sverige ska kunna hävda sig som kunskapsnation och därmed ha en bas för framtida konkurrenskraft och välstånd. Under seminariet fokuserar vi på nyckelfrågor i det arbetet och en panel av aktörer från akademi, näringsliv, vård och patienter kommer ge exempel på vilka strukturella förändringar som krävs, säger Anna Nilsson Vindefjärd, Grundare och Generalsekreterare, Forska!Sverige.

I samband med riksdagsseminariet lanserar Forska!Sverige en ny rapport: ”Kostnad av ohälsa & Värdet av medicinsk forskning och utveckling”.

– Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till beslut om att öka investeringarna i medicinsk forskning och utveckling samt att genomföra nödvändiga strukturella förändringar. Sverige behöver stark medicinsk forskning för att trygga medborgares rätt till bästa möjliga vård och bemöta utmaningarna med ohälsa och ökade vårdkostnader, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Till pressmeddelande
Till rapporten ”Kostnad av ohälsa & Värdet av medicinsk forskning och utveckling”
Till en debattartikel i Dagens Samhälle med anledning av seminariet och rapporten
Till Forska!Sveriges inspel till den forskningspolitiska propositionen

Dela gärna den här sidan: