Forska!Sverige

Specialiserade forsknings- och behandlingscentra – utmaningar och möjligheter

Publicerad: 2017-06-09

Välkommen på lunchmingel i Almedalen onsdagen den 5e juli kl 11.00 med presentation och paneldiskussion från kl 11.30. Ingen anmälan krävs, men antalet platser är begränsade – "first come first served".

Plats:
Rosas café i trädgården, S:t Hansgatan 22

Medverkande:
Anders Lönnberg, patientrepresentant och regeringens life science-samordnare
Anna Wedell, professor Karolinska Institutet
Malin Parkler, VD Pfizer
Sofia Palmquist, VD Capio S:t Görans sjukhus
Anders Henriksson, landstingsråd och 1:e vice ordförande SKL

Moderator:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige

Arrangör:
Forska!Sverige

Värd:
Capio

Tid:
kl 11.00-12.30

Utvecklingen inom medicinsk forskning accelererar. För att dra nytta av detta krävs en kritisk massa med expertis, samt samarbete mellan akademi, vård och företag. Specialiserade forsknings- och behandlingscentra har etablerats i andra länder. I nuläget finns tyvärr ett antal omständigheter i Sverige som gör det svårt att dra nytta av kombinationer av kompetenser från olika aktörer och ämnesområden effektivt. Hör experters syn på konkreta hinder och möjligheter. Ta del av banbrytande forskning och hur nyttan av framstegen kan öka, t ex genom specialiserade forsknings- och behandlingscentra.

Forska!Sveriges nätverk ”Agenda för hälsa och välstånd” har arbetat fram 14 konkreta åtgärdsförslag för att stärka medicinsk forskning, företagande och vård i Sverige (Rapport 2017). Specialiserade forsknings- och behandlingscentra är ett av dessa åtgärdsförslag.


Forska!Sverige talar också på andras event, t ex vid seminariet ”Diabetes är alltid diabetes. Varför kan inte fler få ta del av den hjälp som finns?” onsdagen den 5e juli kl 15.00.

Dela gärna den här sidan: