Forska!Sverige

SSF ska stimulera forskningssamarbete genom industriprogram

Publicerad: 2015-09-25

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, utlyser 400 miljoner kronor i sitt nya program ”Industrial Research Centres”. Syftet med programmet är att stimulera ett strategiskt samarbete mellan industri, forskningsinstitut och akademi.

Inom programmet får industrin en tydlig roll i att formulerar forskningsproblem och identifierar forskargrupper som kan lösa det. Projektet ska driva forskning mot något systemförändrande och alltså inte vidareutveckla redan befintlig teknik.

Under våren presenterade Forska!Sverige 14 prioriterade åtgärdsförslag som tagits fram i samarbetsprojektet !Agenda för hälsa och välstånd”. Ett av förslagen är ”Specialiserade forsknings- och behandlingscentra” där vård, akademi och företag samarbetar med forskning och utveckling av nya behandlingsmetoder. Det är ett sätt att skapa fler ledande forskningsmiljöer och därmed öka Sveriges attraktivitet, inte minst för life science-företag som det råder stor internationell konkurrens om.

Läs mer om Industrial Research Centres.
Läs mer om åtgärdsförslag 4.2. (pdf)

Dela gärna den här sidan: