Forska!Sverige

Stärk universitetens förutsättningar! OECDs råd till regering – i linje med Forska!Sveriges

Publicerad: 2015-11-18

Flera av de förslag i den rapport som OECD överlämnat till regeringen sammanfaller med Forska!Sveriges åtgärdsförslag för att stärka svensk life science.

Igår, tisdag, överlämnade OECD sin översyn av det svenska forsknings- och innovationssystemet till regeringen. Rapporten är en uppföljning på 2012 års utvärdering och innehåller en fördjupad analys av ett antal nyckelområden. Rapporten pekar bland annat på vikten av att:

  • Stärka universiteten och högskolornas förutsättningar för ett strategiskt ledarskap, se över fördelningssystemet och uppmuntra universiteten att specialisera sin forskning i större utsträckning än i dag
  • Stärka incitamenten för samverkan och underlätta för bredare deltagande av nya, gränsöverskridande konfigurationer av forsknings- och innovationsaktörer
  • Arbeta mer systematiskt med samhällsutmaningar och föreslår att utveckla en nationell strategi för samhällsutmaningar och integrera dessa element med en bredare forsknings- och innovationsstrategi
  • På övergripande nivå se över prioriteringar, strategier och styrning i syfte att skapa en ny samordningsstruktur som inte bara att omfattar forskning och innovation, men också för att samordna svar på samhällsutmaningar

Under våren presenterade Forska!Sverige 14 prioriterade åtgärdsförslag som tagits fram i samarbetsprojektet ”Agenda för hälsa och välstånd”. Flera av OECDs rekommendationer och prioriteringar sammanfaller med dessa.

Ladda ner och läs Forska!Sveriges åtgärdsförslag (pdf)

Ladda ner och läs OECD-rapporten (pdf)

Dela gärna den här sidan: