Forska!Sverige

Stark uppslutning vid Agendas årsmöte

Publicerad: 2018-04-12

Årsmötet med "Agenda för hälsa och välstånd" bjöd på inspirerande diskussioner och strategier för framtiden. Bland deltagarna fanns bland annat nytillskotten Region Östergötland och Karolinska Institutet.

”Agenda för hälsa och välstånd” utgör med sin sammansättning av life science-aktörer en unik plattform för att stärka life science i Sverige. I år fokuserar Agendagruppens arbete främst på vårddata, vilket kommer att presenteras under maj månad.

Mötet avslutades på Nobelmuseet med en uppskattad visning med kreativitetsövningar, mingel och middag.

Dela gärna den här sidan: