Forska!Sverige

Stärk vård och forskning genom tydligare ansvarsfördelning

Publicerad: 2023-05-10

DEBATT: Inom kort väntas regeringen sjösätta en utredning om statligt huvudmannaskap för sjukvården. Vi har olika uppfattningar om vårdens huvudmannaskap, men är alla oroade över att utredningen riskerar att fördröja det förtydligande av ansvar och samordning som behövs här och nu i vissa frågor, skriver medlemmar i ”Agenda för hälsa och välstånd” i en debattartikel.

Idag överlämnar de 35 organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” en rapport med tio prioriterade åtgärdsförslag till regeringen.

Ett område där tydligare ansvarsfördelning brådskar är implementering av precisionsmedicin, som gör det möjligt att i större utsträckning än tidigare korrekt identifiera, behandla och bota vissa sjukdomar. Ett av åtgärdsförslagen är att regeringen tar beslut om ett nationellt 10-årsprogram för forskning och implementering av precisionsmedicin. Samtidigt måste regionerna ta sitt ansvar och skapa bättre förutsättningar för kompetensförsörjning samt säkerställa budget- och tidsutrymme för forskning, utveckling och vidareutbildning i vårdverksamheten.

Läs debattartikeln i Aftonbladet

Läs rapporten Agenda för hälsa och välstånd 2023 – 10 konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner

Läs en sammanfattning av rapporten

Dela gärna den här sidan: